"Kompleksowe wsparcie kobiet doświadczających przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym"

Bezpłatne wsparcie dla kobiet w CPK

Ponad połowa osób podejrzanych o stosowanie przemocy nadużywa lub jest uzależniona od alkoholu. Problem nadużywania alkoholu niezmiennie łączy się z agresją, której ofiarami najczęściej padają kobiety i dzieci. Obecność problemu alkoholowego w domu prowadzi nie tylko do przemocy ze strony uzależnionego, ale także do współuzależnienia rodziny, tworząc atmosferę strachu i bezsilności.…