Elise Alloin – Wykład performatywny w CSW Łaźnia

Fosfor i sposoby jego wykorzystania – od produkcji sztucznych nawozów i przemysł chemiczny przez górę odpadów fosfogipsowych, która trwale przekształciła pejzaż okolic wsi Wiślinka, po eutrofizację Morza Bałtyckiego – znajdują się w centrum zainteresowań Elise Alloin. Podsumowując swój pobyt w Gdańsku, francuska artystka przedstawi wstępny etap swoich poszukiwań zilustrowany rozmaitymi mutacjami krajobrazu.

Praktyka twórcza Alloin koncentruje się na radioaktywności. Artystka bada relację człowieka z tym nieuchwytnym dla oka zjawiskiem. Analizuje czynniki wpływające na transformację krajobrazu oraz dynamikę zmian zastosowania promieniotwórczości od medycyny, archeologii, geologii, przemysłu zbrojeniowego po badania naukowe. Zjawisko radioaktywności wymusza zmiany (mutacje) w naszym postrzeganiu przestrzeni i czasu, kwestionując relacje z przestrzenią, miejscem i pamięcią.

Praktyka Elise Alloin opiera się na długofalowej współpracy z interdyscyplinarnymi zespołami badaczy oraz ośrodkami naukowymi. Swoje projekty realizowała między innymi w zdemontowanym reaktorze jądrowym w Strasburgu, laboratorium ANDRA w podziemnym składzie odpadów radioaktywnych we Francji, a także w zrekultywowanej kopalni rudy uranu w niemieckiej Saksonii (przedsiębiorstwo Wismut i Uniwersytet Techniczny w Dreźnie), funkcjonującej dziś jako miejsce rekreacji i odpoczynku. W swojej pracy Alloin używa różnych środków wyrazu takich jak rzeźba, fotografia, wideo czy performans. Tworzy instalacje angażujące odbiorcę.

Elise Alloin przebywa na rezydencji artystycznej w Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w ramach programu wymiany bilateralnej z miastem Strasburg oraz stowarzyszeniem Apollonia Échanges Artistiques Européensprowadzonym od 2011 roku. W dotychczasowych edycjach udział wzięli: Ahmet Dogan, Patrick Bogner, Jia Qiu, Dorothee Haller, Yiumsiri Vantanapindu, Stéphane Clor. Wśród polskich artystów znaleźli się: Dominika Skutnik, Dorota Walentynowicz, Michał Pecko, Angelika Fojtuch, Grzegorz Stefański, Urszula Kozak, Eliza Proszczuk.

1 marca 2018, 19:00; wstęp wolny / Parakino
Spotkanie będzie tłumaczone
Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia 1, Gdańsk Dolne Miasto