Kulturkampf Fest

Organizator wydarzenia informuje: Nie bardzo znoszę miałkość i nijakość kultury masowej. Dlatego wymyśliłem KULTURKAMPF, który promuje sztukę poszukującą.

Widzę, że światło popkultury jest płaskie. Jedyna droga to 3 razy A; ALTERNATYWNIE, AMBITNIE, AWANGARDOWO.

Mój poeta Witold Gombrowicz, napisał do mnie we śnie, że życzyłby sobie, abym przypomniał wszem i wobec ludziom o kosmitach, tfu, o kosmosie. A zatem miałem sen, w którym Gombrowicz zlecił mi operację na otwartym sercu.
Poprosił mnie, żebym w kolejnej edycji Kulturkampf Fest opowiedział pokrótce o nim samym. Bo kto właściwie jeszcze dzisiaj pamięta autora Ferdydurke?
Moi drodzy, Kulturkampf Fest to cykliczna impreza artystyczna, której jestem autorem, a która od Ad 2009 odbywa się w Krakowie, z którym jestem głęboko związany. Przyszedł czas na poszerzenie przestrzeni życiowej i dlatego najbliższa edycja zaplanowana na 7 kwietnia odbędzie się w Gdańsku. Gombrowicz w Gdańsku brzmi ładnie, prawda? Zaprosiliśmy wielu artystów ( muzycznych, literackich, filmowych) i wspólnie będziemy się starać owo genius Gombro ocalić od zapomnienia.
Przed państwem zaprezentują się autorzy literaccy i zespoły czy wykonawcy muzyczni. Wspólnym mianownikiem zaś będzie spuścizna po Gombrowiczu? Na ile aktualna jest dzisiaj? Co Gombrowicz nam mówi o nas samych? Co Gombrowicz mówi o świecie? Czy Gombrowicz jest wielkim poetą? Pytania są tendencyjne, ale ciekawi nas wasze zdanie.

PROWADZENIE: KAMILLA CIESIELSKA I KRYSTIAN KAJEWSKI

OPRAWA MUZYCZNA – Verstalia Studio

WSPARCIE GRAFICZNE – Maciej Frankiewicz, Simon Templar

Wieczór dzielimy na 3 części:

CZĘŚĆ LITERACKA
Kamilla Ciesielska
Ryszard Częstochowski
Marat Dakunin
Kamil Galus
Krystian Kajewski
Agnieszka Kozikowska
Arkadiusz Mikołajewski
Maria Pastwa
Lena Pelowska
Przemysław Szczygieł
Marta Wie
Patryk Zimny

GOŚĆ SPECJALNY – Hospital Waste – performance Reducenci

CZĘŚĆ MUZYCZNA
Marcin Bożek
Lil Lack
Jaśnie Halo & KTHEK
Nancy&Nancy
Pomorska 68
Adam Szafrański

7 kwietnia 2018 roku, godz. 17:00

Paszcza Lwa, ul. Kwietna 39, Gdańsk Oliwa