CPK

Asertywność i samoobrona dla kobiet

Centrum Praw Kobiet – Oddział w Gdańsku rusza z pierwszym wydarzeniem organizowanym w ramach projektu Prawa Kobiet na 100-lecie Praw Wyborczych Polek. W weekend 21-22 kwietnia odbędą się warsztaty przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji WenDo będące jedyną w Polsce metodą samoobrony i asertywności opracowaną przez kobiety i dla kobiet, łączącą metody samoobrony fizycznej i psychicznej.

Tworząc koncepcję projektu Prawa Kobiet na 100-lecie Praw Wyborczych Polek wyszłyśmy od pytania, w jakim stopniu dzisiaj w Polsce – w 100-lecie uzyskania przez Polki praw wyborczych – prawa człowieka w stosunku do kobiet są przestrzegane, w szczególności prawo do wolności od wszelkich form przemocy, prawo do bezpieczeństwa (zarówno w sferze publicznej, jak i prywatnej) oraz prawo do równego traktowania kobiet i mężczyzn.

Dyskryminacja oraz przemoc wobec kobiet są niestety wciąż zjawiskami powszechnymi. Szacuje się, że co roku w Polsce około 800 tysięcy kobiet doświadcza przemocy, co stanowi ponad 2 tysiące kobiet dziennie. Jednym z najdotkliwiej odczuwanych rodzajów przemocy jest przemoc domowa, której doświadczają przede wszystkim kobiety i dzieci. Szacuje się, że kilkaset kobiet rocznie ginie w wyniku tak zwanych nieporozumień domowych. Dyskryminacja, czyli zjawisko nieusprawiedliwionego niczym nierównego traktowania, dotyka kobiety w Polsce zarówno na rynku pracy, w różnych sferach życia publicznego, jak i w życiu prywatnym.

W projekcie Prawa Kobiet na 100-lecie Praw Wyborczych Polek chcemy podkreślić, że kobiety nie będą mogły w pełni korzystać ze swoich praw dopóki nie zapewni się im wolności od przemocy oraz bezpieczeństwa zarówno w sferze publicznej, jak i prywatnej. Depresja, lęk, zespół stresu pourazowego, wyuczona bezradność, próby samobójcze, zaburzenia psychosomatyczne to tylko niektóre z długiej listy możliwych konsekwencji doświadczanej przemocy. Do tego dochodzi szereg czynników utrudniających kobiecie wyrwanie się z toksycznej relacji, by wymienić tylko brak pomocy psychologicznej, wsparcia rodziny, źródła utrzymania, czy stereotypy dotyczące pozycji kobiet w społeczeństwie oraz te dotyczące kobiet doświadczających przemocy. W rezultacie kobiety tkwiące w przemocowych związkach mają ograniczone możliwości udziału w życiu publicznym, dostępu do informacji, usług, co w konsekwencji pogłębia ich alienację na różnych płaszczyznach.

Z tych względów Centrum Praw Kobiet w Gdańsku w projekcie Prawa Kobiet na 100-lecie Praw Wyborczych Polek koncentruje się na działaniach z obszaru zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy w rodzinie oraz przeciwdziałania różnym formom dyskryminacji kobiet. Na projekt, który potrwa do grudnia 2018 roku, składać się będzie cykl warsztatów z zakresu praw osób doświadczających różnych form przemocy i dyskryminacji, cykl warsztatów WenDo podnoszących umiejętności uczestniczek z zakresu przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji oraz cykl debat i spotkań z dyskusjami.

Warsztaty WenDo – budowanie pewności siebie, asertywność i samoobrona dla kobiet w Gdańsku

Kiedy: 21-22 kwietnia (sobota-niedziela)

Warsztaty odbędą się w godzinach: sobota, 21 kwietnia: 11.00-17:00 (wraz z przerwami); niedziela, 22 kwietnia: 11:00-17:00 (wraz z przerwami)

Gdzie: miejsce warsztatu zostanie podane osobom zakwalifikowanym. Wszystkie zajęcia będą się odbywać w centrum Gdańska.

Liczba miejsc: 8-12

Udział bezpłatny

Uwaga! Warsztaty WenDo są planowane jako całość, dlatego nie będzie możliwe dołączenie do grupy drugiego dnia lub tylko na kilka godzin pierwszego lub drugiego dnia.

Jak się zapisać?

Wypełnij formularz zgłoszeniowy (można go uzyskać m.in. pisząc na adres biura CPK cpk_gdansk@cpk.org.pl) i odeślij go na adres biura CPK Gdańsk (cpk_gdansk@cpk.org.pl)

Uwaga! Termin nadsyłania zgłoszeń został wydłużony do poniedziałku 16 kwietnia, do końca dnia.

Wypełnienie formularza jest pierwszym krokiem zapisów na warsztaty WenDo. Po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy informację o wpisie na listę podstawową lub rezerwową – w zależności od liczby zgłoszeń i wolnych miejsc. Potwierdzenie udziału w warsztatach osoby zakwalifikowane otrzymają najpóźniej do dnia 17 kwietnia 2018 roku.

Weź udział w warsztacie WenDo jeśli chcesz podnieść swoje umiejętności w zakresie:
– skutecznej, spójnej, asertywnej komunikacji,

– rozpoznawania i diagnozowania sytuacji przekraczania granic,

– podejmowania decyzji,

– reagowania na sytuacje przekraczania granic, dyskryminację i przemoc ze względu na płeć i inne,

– samoobrony fizycznej w sytuacjach ataku/napaści.

WenDo jest metodą, która uczy jak w każdej sytuacji: w miejscu publicznym, na ulicy, w pracy, w domu – przestać czuć się bezradną i bezbronną. Uczy także, jak reagować na przemoc. Wzmacnia poczucie pewności siebie i poczucie własnej wartości. Pomaga rozwiązywać konflikty, przełamać stereotypy i obawy, poczucie winy i wstyd.

Każda kobieta może nauczyć się skutecznie bronić. Nie musisz mieć dużo siły, ani nadzwyczajnej sprawności.

Co się dzieje na WenDo?

Na WenDo weźmiesz udział w symulacjach, dyskusjach w małych grupach i plenarnych, ćwiczeniach pracy z oddechem i głosem, elementach psychodramy (scenkach). W zakresie samoobrony fizycznej ćwiczymy m.in. ciosy, kopnięcia, uwolnienia, bloki, krzyk.

Kto prowadzi zajęcia?

Anna Urbańczyk – certyfikowana trenerka WenDo, trenerka równościowa, aktywistka praw człowieka i koordynatorka projektów społecznych.

Co ze sobą zabrać?

Na zajęcia najlepiej ubrać się w wygodne ubranie typu dres oraz buty na płaskiej podeszwie. W miejscu zajęć będzie można się przebrać.

Przerwy kawowe:

Podczas zajęć będą zapewnione przerwy kawowe.

Pytania merytoryczne można kierować do: Anny Urbańczyk, tel. 604 48 19 69, e-mail: anna.urbanczyk@warsztatyrownosciowe.pl
Pytania organizacyjne można kierować do biura Centrum Praw Kobiet w Gdańsku na adres: cpk_gdansk@cpk.org.pl lub dzwoniąc pod numer: 58 341 79 15.

Organizatorzy: Fundacja Centrum Praw Kobiet – Oddział w Gdańsku.

Dofinansowano ze środków Miasta Gdańska.