IKT

Międzynarodowy Kongres Kuratorów Sztuki Współczesnej IKT

Już od 10 maja Miasto Gdańsk będzie gościło kilkudziesięciu kuratorów sztuki współczesnej z całego świata. W ramach 20-lecia Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia 11 maja rozpocznie się Międzynarodowy Kongres Kuratorów Sztuki Współczesnej IKT
CSW Łaźnia jest współorganizatorem wydarzenia w Trójmieście.
 
Kongres organizowany jest każdego roku w innym kraju. Jego głównym inicjatorem jest Międzynarodowe Stowarzyszenie Kuratorów Sztuki Współczesnej IKT / The International Association of Curators of Contemporary Art, zrzeszające ponad 500 kuratorów i kuratorek sztuki z całego świata. W 2016 r. stowarzyszenie zagłosowało za tym, by edycja w 2018 r. odbyła się w Gdańsku. Od 1973 r., kiedy to zostało założone, stowarzyszenie IKT odwiedziło Europę Centralną i Wschodnią tylko trzy razy (Węgry w 1998, Polskę w 2005 i Estonię/Finlandię w 2009 roku).
 
Podczas kongresu goście spotkają się z artystami i artystkami oraz odwiedzą instytucje kultury w Trójmieście, m.in. Gdańską Galerię Miejską, Państwową Galerię Sztuki w Sopocie, NOMUS – Nowe Muzeum Sztuki, (Oddział Muzeum Narodowego w Gdańsku) w budowie, Muzeum Miasta Gdynia. Kluczowym wydarzeniem odbywającym się w ramach kongresu jest sympozjum Płaszczyzny porozumienia. O uczeniu się od społeczności i z kontekstów składające się z dwóch części. Pierwsza skierowana jest wyłącznie do członków stowarzyszenia IKT i odbędzie się 11 maja w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Druga – otwarta dla publiczności – zaplanowana została na 13 maja w Europejskim Centrum Solidarności.
 
Kongres skierowany jest do członków Międzynarodowego Kongresu Kuratorów Sztuki Współczesnej IKT, ale w programie znalazły się wydarzenia otwarte dla publiczności. Koordynatorką kongresu w Trójmieście: Jolanta Woszczenko. Współpraca: Emilia Golnik. Postkongres będzie odbywał się w Wilnie. Dodatkowe informacje: www.laznia.pliktsite.org
 
WYDARZENIA OTWARTE DLA PUBLICZNOŚCI:
 
WERNISAŻ: 10 maja, 18:00
ŁAŹNIA 2, ul. Strajku Dokerów 5, Gdańsk Nowy Port
 
WERNISAŻ: 13 maja, 10:00
EgoMetr, Christa Sommerer i Laurent Mignonneau
Europejskie Centrum Solidarności, Gdańsk
 
SYMPOZJUM: 13 maja, 10:00–13:00
Płaszczyzny porozumienia. O uczeniu się od społeczności
i z kontekstów
Europejskie Centrum Solidarności, Gdańsk
 
Sympozjum Płaszczyzny porozumienia. O uczeniu się od społeczności i z kontekstów
 
Prelegenci i prelegentki:
Nina Czegledy, Roger Malina, Jens Hauser, Edith Dekyndt, Emily Gee
Koordynatorka sympozjum: Zofia Cielątkowska
 
Płynność granic w sztuce czy jej praktyki na pograniczu różnych dyscyplin, kontekstów i społeczności nie są nowym zjawiskiem, jednak powszechność i różnorodność współczesnych form tego fenomenu wymaga nowego spojrzenia. Takie elementy projektów artystycznych jak zaangażowanie, uczestnictwo czy interdyscyplinarność uważa się powszechnie za wzbogacające, istotne dla edukacji czy przełamujące schematy.

Co wnoszą partycypacyjne czy interdyscyplinarne działania? Czego się naprawdę od nich uczymy? Czy idea zaangażowania dotycząca konkretnych obszarów wiedzy oraz społeczności jest tylko retorycznym konceptem czy też przyczynia się do istotnych zmian? Jeśli tak, co jest tą „nową” wartością? Na czym się ona opiera? Jak ta sytuacja zmieniła się w ostatnich latach? Czy istnieje potrzeba nowych narzędzi, kierunków czy idei opisujących wspomniane zjawiska? I wreszcie, jak można określić wspomniane płaszczyzny porozumienia?

Sympozjum jest dedykowane Leonardo/ISAST, które w 2018 roku obchodzi 50-lecie działalności (Leonardo/ISAST jest międzynarodowym stowarzyszeniem zajmującym się sztuką, nauką oraz technologią (nowymi mediami), które funkcjonuje w globalnej sieci powiązań pomiędzy naukowcami/naukowczyniami, artystami/artystkami, akademikami/akademiczkami, badaczami/badaczkami oraz myślicielami/myślicielkami skupiającymi się na interdyscyplinarnej pracy, kreatywnych rozwiązaniach oraz innowacji. Pytanie o wspólne płaszczyzny wydaje się istotne dla tak zdefiniowanej organizacji.

Jeden z tematów poruszanych na sympozjum dotyczyć będzie sztuki i nauki oraz możliwych powiązań tych obszarów z kuratorstwem oraz praktykami artystycznymi. W polu zainteresowań znajdą się m.in. takie zagadnienia jak wpływ technologii i digitalizacji na świat sztuki (zarówno pozytywne, jak i negatywne aspekty), czyli takie elementy jak finansowanie, platformy artystyczne, modele kuratorskie oraz sposoby prezentowania prac. Pojawi się także zagadnienie istotności filmu, video oraz tzw. „media art”.

Podczas niedzielnej części sympozjum w ECS zaprezentujemy również obiekt „EgoMetr” autorstwa Christy Sommerer i Laurenta Mignonneau. „EgoMetr” składa się z zabytkowego amperomierza, który był wcześniej używany do nauczania fizyki w szkołach. Artyści zmodyfikowali przyrząd dodając czujniki, które mierzą różne parametry ciała użytkownika. W skali od 0 do 100 mierzony jest poziom ego, w tle można zobaczyć portret artystów. Kiedy użytkownik dotyka dwóch czujników w urządzeniu, igła wskaźnika zaczyna się energicznie poruszać. Dodatkowo w trakcie tego procesu powstaje tajemniczy dźwięk. Każdy użytkownik generuje inny pomiar, który pokazuje jak bardzo lubi artystów. Kiedy zakończy się pomiar, maszyna dodaje jeszcze jedną „ego” liczbę. Każda wystawa i każda interakcja powoduje wzrost ego artystów.

Na sympozjum 13 maja 2018 r. w Europejskim Centrum Solidarności wstęp wolny.

 
Organizatorzy: IKT, Miasto Gdańsk, CSW LAŹNIA,
Współorganizatorzy: Instytut Adama Mickiewicza, Europejskie Centrum Solidarności, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Miasto Gdynia, Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, Nadbałtyckie Centrum Kultury, SMC/CAC w Wilnie
Partnerzy: Austriackie Forum Kultury, Goethe Institut, Miasto Sopot, Duński Instytut Kultury, Leonardo Journal, Muzeum II wojny światowej, Gdańska Galeria Miejska, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, Muzeum Miasta Gdynia, NOMUS, Instytut Kultury Miejskiej, Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie
 
 

Share and Enjoy !

0Shares
0 0