Warsztaty “Wyznacz granice”

Centrum Praw Kobiet – Oddział w Gdańsku zaprasza na cykl warsztatów „Wyznacz granicę”! Uczestniczki warsztatów otrzymają wsparcie w uwolnieniu się od nagromadzonych napięć psychicznych, w pogłębieniu samoakceptacji, ufności we własne siły i możliwości, a także w procesie wyznaczania granic osobistych oraz w nawiązywaniu relacji wolnych od przemocy. Dodatkowo poznają praktyczne techniki radzenia sobie w trudnych sytuacjach, skutecznej, asertywnej komunikacji, a także techniki relaksacyjne służące łagodzeniu stresu.

Warsztaty są częścią projektu „Kompleksowe wsparcie” skierowanego do kobiet, które były lub są w bliskiej relacji z osobą uzależnioną od alkoholu i które doświadczyły w swoim życiu przemocy. Projekt ma na celu wsparcie uczestniczek we wprowadzaniu pozytywnych zmian w życiu poprzez wsparcie psychologiczne i prawne, wzmocnienie umiejętności skutecznej komunikacji, wyznaczania granic, wzmocnienie asertywności i siły do działania, a także poprzez zwiększenie wiedzy na temat przemocy, uzależnienia i współuzależnienia oraz przysługujących im praw.

Jeśli:
⦁ wiesz lub podejrzewasz, że ktoś z twoich bliskich nadużywa lub jest uzależniony od alkoholu,
⦁ twoje życie jest podporządkowane nadużywaniu alkoholu przez bliską Ci osobę i próbom udzielenia jej wsparcia,
⦁ odczuwasz poczucie winy, bezsilność, wstyd, osamotnienie, lęk, masz niskie poczucie własnej wartości,
⦁ chcesz zmienić swoją sytuację i poznać inne osoby z podobnymi doświadczeniami,
⦁ chcesz dowiedzieć się jak radzić sobie ze stresem związanym ze swoją sytuacją, skąd czerpać siłę, jak skutecznie się komunikować i wyznaczać granice oraz jak być asertywną i zawalczyć o siebie i swoje życie,

to są to warsztat właśnie do Ciebie!

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Kiedy: wtorki: 20.11, 27.11, 4.12, 11.12, 18.12, godziny: 16:30-20:30.
Jeden cykl warsztatów to 5 spotkań (raz w tygodniu, we wtorek), każde spotkanie będzie trwać 4 godziny (razem 20 godzin warsztatowych).
Ilość miejsc: W jednym cyklu weźmie udział od 8 do 15 uczestniczek.
Prowadzenie: psycholog Oliwia Górko.
Gdzie: Fundacja Centrum Praw Kobiet – Oddział w Gdańsku, ul. Gdyńskich Kosynierów 11, Gdańsk

ZAPISY:
⦁ Udział w warsztatach jest bezpłatny.
⦁ Aby zapisać się na warsztat należy odbyć indywidualną konsultację w celu rekrutacji do projektu.
⦁ Więcej informacji oraz zapisy: tel.: 58 341 79 15 lub w biurze Centrum Praw Kobiet w Gdańsku w godzinach poniedziałek-czwartek 10:00-18:00, piątek 10:00-15:00.

TEMATYKA WARSZTATÓW:

Stres i jego wpływ na życie.
Podczas warsztatu każda z uczestniczek pogłębi dotychczasową wiedzę na temat zjawiska stresu oraz jego konsekwencji dla funkcjonowania w życiu zawodowym i osobistym, nauczy się rozpoznawania własnego wzorca reakcji na stres, dowie się jak można uwolnić się od nagromadzonych napięć psychicznych, nauczy się również różnych technik relaksacyjnych i zaradczych w sytuacji nadmiernego i długotrwałego stresu.

Techniki relaksacyjne.
Uczestniczki warsztatu będą mogły zapoznać się z technikami relaksacyjnymi oraz strategią radzenia sobie ze stresem.

Asertywność w praktyce.
Uczestniczki nauczą się czym jest asertywność i jej praktycznych zastosowań, poznają metodę komunikacji DESK, jedną z form komunikacji bez przemocy, pogłębią umiejętności kontaktowania się z innymi ludźmi poprzez zachowania asertywne, dowiedzą się jak kształtować umiejętności asertywnego wyrażania uczuć, potrzeb, postaw, opinii i przekonań, nauczą się też budowania poczucia wartości poprzez monolog wewnętrzny.

Skuteczna komunikacja.
Nauka skutecznej komunikacji w praktyce ma wesprzeć uczestniczki w nawiązywaniu relacji wolnych od przemocy z poszanowaniem granic osobistych. Pogłębienie umiejętności porozumiewania się, która polega na słownym i niewerbalnym przesyłaniu informacji i kształtuje relacje między ludźmi.

Granice – nauka ich wyznaczania.
Ostatni podsumowujący warsztat o tematyce granic ma wesprzeć cały proces odbywający się podczas każdego z warsztatów, mianowicie – poznania granic wraz z zastosowaniem wiedzy i przekuciem jej na praktykę. Uczestniczki będą miały możliwość pogłębienia samoakceptacji, ufności we własne siły i możliwości, będą również mogły poprawić wgląd w siebie i zwiększyć samoświadomość, stworzyć afirmacje dotyczących swojej osoby, poszerzyć pozytywne myślenie oraz popracować nad monologiem wewnętrznym, przyjrzeć się własnej hierarchii wartości.

PROWADZĄCA WARSZTAT:
Psycholog Oliwia Górko – absolwentka Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS w Sopocie. Oprócz wielu szkoleń z zakresu pomocy psychologicznej oraz pracy z osobą w kryzysie (min. Interdyscyplinarne szkolenie dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy), ukończyła również I stopień szkolenia z zakresu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w Sopocie. W trakcie rozwoju ścieżki terapeutycznej – I rok szkoły psychoterapii i terapii psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Członkini Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej (PTPP) od 2017 roku. W trakcie szkolenia z zakresu psychotraumatologii praktycznej w Pomorskim Centrum Psychotraumatologii w Gdańsku we współpracy z Instytutem Psychoterapii Zintegrowanej w Monachium. Ponadto psycholog w Centrum Praw Kobiet, gdzie rozpoczynała swoje doświadczenie zawodowe w 2016 roku. Ukończyła z wyróżnieniem program stażowo-wolontaryjny organizowany przez Centrum Interwencji Kryzysowej w Gdańsku, gdzie obecnie pracuje w projekcie dyżurów interwencyjnych jako wsparcie służb na terenie miasta Gdańsk – sekcja ratowników dziecka oraz pełni rolę psychologa – interwenta podczas dyżurów nocnych. Trenerka umiejętności miękkich oraz animatorka społeczności lokalnej.

Warsztaty odbywają się w ramach projektu „Kompleksowe wsparcie kobiet doświadczających przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym“. W ramach projektu oferowane są: indywidualne porady psychologiczne, indywidualne porady prawne, warsztaty „Po MOC dla kobiet”, warsztaty „Wyznacz granice”.
Wszystkie formy wsparcia są dostępne całkowicie za darmo i dobrowolnie. Jedna osoba może wziąć udział we wszystkich formach wsparcia lub tylko w niektórych – w zależności od potrzeb. Udział w projekcie jest możliwy po odbyciu indywidualnej konsultacji wstępnej.

Projekt sfinansowano ze środków Miasta Gdańska.
Organizatorki: Fundacja Centrum Praw Kobiet – Oddział Gdańsk.