CPK

Warsztat prawny: Praktyka w przypadku przemocy seksualnej

Według raportu „Przemoc wobec kobiet: badanie przeprowadzone w skali UE” (2014) 33% kobiet doświadczyło przemocy fizycznej lub seksualnej po ukończeniu 15 roku życia, 22% kobiet doświadczyło tych form przemocy ze strony partnera, a aż 5% przebadanych kobiet doświadczyło gwałtu. Zgwałcenie postrzega się jako zjawisko skrajne i patologiczne, występujące jedynie w wyjątkowych sytuacjach w niebezpiecznym otoczeniu, tymczasem
80% kobiet zostało zgwałconych przez osoby ze swojego bliskiego otoczenia. Centrum Praw Kobiet w Gdańsku zaprasza na warsztat, na którym zostaną przedstawione praktyczne wytyczne jak postępować w przypadku wystąpienia przemocy seksualnej, jakie zachowania są uznawane za przemoc w świetle polskiego prawa, jakie prawa przysługują osobom pokrzywdzonym oraz jak wygląda postępowanie sądowe w sprawie przestępstwa.

CPK

Informacje organizacyjne:
Kiedy: piątek, 4 października, godz.: 16:00-19:00.
Miejsce: Centrum Praw Kobiet – Oddział w Gdańsku, ul. Gdyńskich Kosynierów 11, 80-866
Gdańsk (I piętro, sala konferencyjna).
Prowadzenie: radczyni prawna Barbara Sikorska
Liczba miejsc: 10-25 osób
Udział bezpłatny!
Obowiązują zapisy! Na zgłoszenia czekamy do 2 października 2019 do końca dnia.
Program warsztatu:
1. Podstawa prawna przeciwdziałania przemocy.
2. Środki izolacyjne.
3. Przemoc.
4. Formy przemocy seksualnej
a) zgwałcenie,
b) wykorzystanie bezradności, niepełnosprawności intelektualnej lub choroby
psychicznej,
c) nadużycie stosunku zależności,
d) molestowanie seksualne,
e) przemoc seksualna w związku,
f) przemoc seksualna wobec dzieci.
5. Konsekwencje prawne przemocy seksualnej.

6. Jak postępować z osobą, która doznała przemocy seksualnej
a) objawy doznawania przemocy seksualnej,
b) jak pomóc osobie, która jest ofiarą przemocy seksualnej,
c) prawa przysługują osobom pokrzywdzonym,
d) jeżeli sprawcą jest osoba najbliższa.
7. Postępowanie sądowe w sprawie przestępstwa.
Cele warsztatu:
Zwiększenie wiedzy na temat form przemocy seksualnej oraz związanych z nimi kwestii prawnych.
Zwiększenie wiedzy na temat procedur prawnych oraz praw, których może domagać się pokrzywdzona/pokrzywdzony.
Zapisy:
Aby zapisać się na warsztat należy wypełnić formularz zgłoszeniowy:
https://forms.gle/7UspbHXHhZE4R2F3A
Jeśli osoba chętna do udziału nie ma możliwości wypełnienia formularza przez Internet, to może zapisać się na warsztat pisząc na adres e-mail: magdalena.nowacka@cpk.org.pl , dzwoniąc pod numer tel. 58 341 79 15, lub zapisując się osobiście w sekretariacie CPK Gdańsk w godzinach otwarcia sekretariatu (od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-18:00).
O udziale w warsztacie decyduje kolejność zgłoszeń.
Na zgłoszenia czekamy do 2 października 2019 r., do końca dnia.
Wypełnienie formularza jest pierwszym krokiem zapisów na warsztat. Po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy informację o wpisie na listę podstawową lub rezerwową – w zależności od liczby zgłoszeń i wolnych miejsc. Potwierdzenie udziału w warsztatach
osoby zakwalifikowane otrzymają najpóźniej do dnia 3 października 2019 roku.
*W przypadku nie zgłoszenia się wystarczającej liczby uczestniczek/ów, zastrzegamy sobie możliwość zmiany terminu warsztatu.

Prowadząca:
Barbara Sikorska — magister prawa (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), obecnie uczestniczka Studiów podyplomowych na Uniwersytecie Gdańskim na kierunku Prawo Własności Intelektualnej i Prawa Nowych Technologii. Radczyni prawna od 2016 roku (Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku, uprawnienia radcy prawnego potwierdzone wpisem na listę radców prawnych), posiadająca własną kancelarię prawną. Wykazuje się bogatym doświadczeniem pracy zarówno w przedsiębiorstwach państwowych, jak i prywatnych oraz długoletnią pracą w kancelariach prawnych.
Od lipca 2017 roku wolontariuszka Fundacji Centrum Praw Kobiet w Gdańsku, gdzie udziela porad prawnych kobietom doświadczającym przemocy, dyskryminacji czy innych trudności życiowych, a także gdzie prowadzi warsztaty dotyczące przeciwdziałania przemocy. Uczestniczka wielu szkoleń. Ukończyła szkolenia: Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie organizowane przez Stowarzyszenie Niebieska Linia w Warszawie (2019),
„Prawnicy na rzecz Równości. Lokalne platformy współpracy” (2015/2016)”, “Negocjacje perswazyjne” (2016), “Szkolenie BAZOWE z Mediacji” (2017), “Mediacje karne” (2017).
Uczestniczka konferencji „Prawa kobiet – perspektywa prawna osób wykonujących zawody prawnicze”, zorganizowanej przez Komisję Praw Człowieka Krajowej Rady Radców Prawnych (Warszawa, 16.11.2018). Od stycznia 2017 udziela porad prawnych w ramach
Nieodpłatnych Punktów Porad Prawnych w Malborku i Pruszczu Gdańskim. Uczestniczka przedsięwzięć Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku, w tym uczestniczka Niebieskiego Parasolu Radcy Prawnego.
Pytania organizacyjne można kierować do koordynatorki projektu Magdaleny Nowackiej

( magdalena.nowacka@cpk.org.pl ).
Organizatorki: Fundacja Centrum Praw Kobiet – Oddział Gdańsk.
Warsztat jest częścią projektu “W stronę równości – przeciwdziałanie dyskryminacji ze
względu na płeć”.
Dofinansowano ze środków Miasta Gdańska.